Инвестиционния посредник Позитива ще продаде 10 хил. акции от капитала си на Българската фондова борса. Това предвижда оздравителната програма на посредника, одобрена от Комисията за финансов надзор. Продажбата се прави с цел увеличаване приходите на дружеството. Цената на акция е 3 лв., а стойността на продадените акции ще бъде 30 хил. лв. Програмата трябва да бъде изпълнена до 24 април, посочват от надзора.

На 17 март ИП Позитива разблокира притежаваните от него 20 000 акции в капитала на борсата, като се е отказа от редовно членство и стана асоцииран член на БФБ, чрез депозит от 5 хил. лв.

Припомняме, че до този момент вече два инвестиционни посредника паднаха жертви на кризата. Това са Бора инвест и КД Секюритис.

За това как ИП Позитива ще използва парите и защо се стигна до оздравителна програма, какви трудности изпитват посредниците, както и как вижда бъдещето на капиталовия пазар се обърнахме към Ивайло Йорданов, изпълнителен директор на посредника.

Как и защо се стигна до оздравителна програма?

Стигна се до оздравителна програма във връзка с глобалната ситуация на финансовите пазари, намаляване на приходите и преструктуриране на дейността.

За какво ще бъдат използвани тези 30 хил. лв. и ще стигнат ли за нуждите, които имате в момента?

Да, те са абсолютно достатъчни. Тези средства влизат в дружеството, с което се увеличават приходите, респективно финансовия резултат.

Какви трудности изпитват инвестиционните посредници в момента и какво трябва да се направи, за да не се стига до връщане на лицензи?

Не мога да посоча конкретни мерки, защото това ще е един вид препоръка към регулатора, ръководството на БФБ и Централен депозитар. Единственото, което можем да изискваме, е намаляване на таксите от борсата и ЦД. Основно проблемите са чисто корпоративни. Това са текущите разходи, които на този етап не могат да бъдат покрити от такси и комисиони, които един посредник с лиценз като нашия, не може да си осигури нормалното съществуване. Това, което трябва да направят посредниците, е да развият услугите, за които имат лиценз. Говоря за развитие на инструментариума, който се търгува и се предлага за търговия. Имам предвид не само активност на Българската фондова борса, където оборотите са значително намалели. А оттам идват и приходите за определения посредник. Трябва да се оптимизира доверителното управление и да се свалят оперативните разходи. Основно работата е вътре в посредниците и решенията на акционерите.

Ако негативната ситуация се задържи, застрашен ли е и вашият посредник?

Аз вярвам, че всички банкови и небанкови финансови институции са застрашени в дадената ситуация. Това се случва не само на нашия пазар, виждате какви големи институции фалираха. Всички са застрашени и няма незастрашени посредници. Надявам се да има работа и колкото се може по-малко посредници да стигат до връщане на лиценза. Това за нас, като гилдия, не е добре. Да не говорим за инвеститорите.

Като говорим за инвеститори, смятате ли, че създалата се ситуация ще отблъсне инвеститорите, които да изгубят доверие в дадения посредник?

Не мисля, че това ще отблъсне инвеститорите. Може да го разгледате така – значи ли че се обърква търговията със стоки от първа необходимост с това, че са намалели магазините в които се продават. Ако един инвеститор има по-малък на брой посредници, чрез които може да извършва своите инвестиции, единственото, което ще е по-различно е броят на контакните лица и различните комисиони, които са идентични.

Какво е Вашето виждане за развитието на капиталовия пазар в средносрочен план?

Аз съм оптимист. Кризата дава добри възможности, въпросът е кой може да се възползва от тях. Визирам тук инвеститорите, защото ние сме само посредник на техните инвестиции. За съжаление проблемът е ликвиден. Много хора разбират ситуацията и биха искали, но имат други приоритети в харченето на техния капитал. Ако говорим глобално за пазара, смятам, че до две години ще преживеем този срив. Въпросът е колко от нас ще останат на този пазар.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение