Днес започва първичното публично предлагане на акциите на "ЦБА Асет Мениджмънт" АД, което ще продължи до петък / 16 ноември /. Емисията е в размер на 3 900 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номиналната стойност 1 лев и емисионна стойност от 2 лева. Методът на пласиране на емисията е бук билдинг. Водещи мениджъри по предлагането са Уникредит Булбанк и "Сомони файненшъл брокеридж". Ако интересът към акциите надвиши предлагания обем два пъти, основните акционери възнамеряват да продадат и до 780 хил. броя от старите акции.

Компанията планира да увеличи капитала си от 16.3 млн. лв. на 20.2 млн. лв.

Вчера стана ясно, че индикативният ценови диапазон на акция в IPO е определен от 3.30 до 4.30 лв.

Основна причина за извършване на публичното предлагане на акциите на "ЦБА асет мениджмънт" АД е набиране на допълнителни средства за финансиране на дейността на дружеството, свързана с откриването на нови магазини и придобиването на съществуващи.