Имотите с данъчна оценка под 1 680 лв., от които досега не се събираше данък сгради, от догодина да се облагат със стандартната ставка на налога за съответната община. Това предложение на финансовото министерство ще обсъждат между двете четения на поправките в закона за местните данъци и такси депутатите.

Заместник-финансовият министър Владислав Горанов разясни, че премахването на минимума за облагане от 1680 лева е на етап дискусия и вероятно ще бъде предложено, тъй като имало много населени места, където масовите имоти били с такава оценка. Ето как отговори той на критиките, че разходите по администрирането на този данък ще бъдат по-големи от приходите:

“Може да се мисли за облекчаване на процедурата по събиране на тези данъци, като примерно уведомяването да не се прави задължително с писмо на съответните собственици на имота. Обсъждат се различни варианти за уведомяване. Да, има дебат, че под определена стойност цената на събиране е близка до размера на данъка и прави събирането неефективно, но в края на крайщата има много населени места, където живеят хора, които искат местна инфраструктура, а тя се финансира именно от този данък”.

Лансирането на т.нар. данък колиба идва дни след като ГЕРБ се отказа от данък лукс и реши да не натоварва с по-високи данъци собствениците на палати. Работна група по поправките в закона за местните данъци и такси, която се разглежда текстовете между двете четения, ще обсъди и това предложение.