Срокът на концесиите да се вдигне на 99 години, предлага министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов.

В момента той е 35 г. По-дългият срок бил по-познат на инвеститорите по света. Министерството щяло да инициира промени в закона за публично-частното партньорство, които да облекчат инвеститорите, пише "24 часа".

Специализирани карти на крайбрежните езера, лагуните, островите и влажните зони по Черноморието в областите Добрич, Варна и Бургас ще бъдат изготвени до края на тази година, съобщиха от агенцията по кадастър.


Така цялата територия на крайбрежието в разстояние 2,5 км от брега ще бъде покрита с карти и ще стане по-ясно къде може да се строи.

 

В момента 18% от територията на страната има кадастър, като са обхванати 30 на сто от имотите у нас.