кадастър

Услуги

Вадим електронно документи за имота

Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават, поддържат и съхраняват в цифров вид, предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерски съвет в Народното събрание. Целта ...

0

Имоти

Улесняват ваденето на документи за имота

Улеснения за гражданите и бизнеса при ползване на услугите от кадастъра, предвиждат редица промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Към документите, необходими за издаване на актове, с които ...

1

Услуги

Вадим по-лесно скица на имот

Обновяват системата за онлайн услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови услуги и достъп до повече данни.   В началото на следващата ...

0

Имоти

Предлагат промени при вписване на имоти в кадастъра

Отстраняването на грешни данни в кадастъра ще се извършва за  сметка на собствениците на имотите, само ако данните за имотите им липсват въз основа на източниците, с които се създават кадастралните карта ...

0

Услуги

Данъчните ще следят ипотеките върху имотите

Данъчните ще следят както собствеността над имотите, така и учредените или заличени ипотеки върху тях. Те ще разбират веднага за прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот, ще виждат новия собственик ...

0

Услуги

Как да извадим скица на имот в извънредното положение

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване ...

0

Услуги

Вижте как да извадите скица на имот от кадастъра (видео)

Видео уроци улесняват достъпа на потребителите до документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Средно 5 минути отнема откриването на имот в кадастралната карта.   Кадастрално – административната ...

0

Пари

Електронните кадастрални услуги с 30% по-евтини

Електронните услуги на кадастъра са с 30 на сто по-евтини от документите, които се издават на хартиен носител, съобщиха от регионалното министерство. Едни от най-често търсените услуги - издаването ...

0

Имоти

Вадим скица за имот при нотариус

От 1 септември ще може да се вади скица на имот при нотариус, без да се ходи до офисите на агенцията по кадастър. Тази услуга ще предоставя всеки от общо 613 нотариуси в страната, независимо от местонахождението ...

4

Имоти

Обезщетяват ни за намален земеделски имот

Купуваме си земеделски имот с всички необходими документи и решаваме да си извадим скица с координати, за да бъде той трасиран. Но за наша изненада се оказва, че имотът ни е намален със стотици ...

0