Да се предоставят равни шансове за участие на българските и чуждите фирми в търговете за големите инфраструктурни проекти. За това настояват от Българска браншова камара "Пътища", чиито представители излязоха с няколко конкретни предложения към новото правителство.

Едно от исканията е българските фирми да могат да представят като референции построени пътища първи клас, а не само магистрали, обясни председателят на управителния съвет на камарата инженер Румен Йовчев. Това на практика ограничава значително кръгът от фирми, които могат да покрият подобно условие.

От бранша настояват още да се реши въпросът и с разплащането на извършеното строителство, по данни на камарата пътната агенция дължи на фирмите над 130 млн. лв. Предложено бе още да се намери по-ефективен начин за събиране на средства за ремонт и строителство на пътища. Инженер Йовчев припомни, че по времето на Костов събираемостта от такси, акцизи и глоби е носила 700 млн. лв, докато приходите от винетки носят едва 150-170 млн. лв.