Сред положителните ефекти от международната финансова криза е позитивното влияние върху инфлацията по линия на понижаването на цената на петрола. Това каза управителят на БНБ Иван Искров по време на третата годишна среща на бизнеса с правителството.

Очакванията са, че това ще се случи и с други стоки, включително и с храните. Искров отбеляза, че финансовата криза оказва влияние върху цените на международните стоки и най-вече върху цената на петрола, която е главен фактор, движещ инфлацията. Според него кризата няма пряко отражение върху българските търговски банки, които прилагат класическо банкиране. Нямаме притеснение по отношение на банките, както и по отношение на балансите им, допълни управителят на БНБ.