Управителят на БНБ Иван Искров изпрати писмо до председателя на Народното събрание и народните представители, с което подава оставката си, считано от 10 юли, ако неговият наследник е избран от депутатите. /Пълния текст на писмото може да видите тук./

Писмото е по повод на изтичащия му мандат като управител на Българската народна банка на 10 октомври 2015 г. и определените в Закона за БНБ срокове за избиране на нов управител на централната банка.

Както е известно, законът определя периода 10 юли – 10 август като времева рамка за извършване на избора на нов управител, който да встъпи в длъжност от 10 октомври 2015 г.

Управителят на БНБ настоява наследникът му да встъпи в длъжност още от 10 юли 2015 г. и да бъдат избегнати всякакви политически разногласия и партийни противоборства, които биха провалили избора в определения срок и биха се отразили негативно на институционалния авторитет на БНБ.

По този начин ще бъде улеснен и ускорен процесът по избор на нов управител на централната банка и неговото встъпване в длъжност веднага след избирането му, без да е необходимо да се изчаква изтичането на настоящия мандат на 10 октомври 2015 г.

Искров призовава народните представители за максимално бърз избор на нов управител на БНБ, който да попълни ръководния екип на централната банка, като номинира и предложи без забавяне подходящи кандидатури за подуправители на управление „Емисионно” и „Банков надзор”.