12.9 млрд. евро са валутните резерви на БНБ в края 2009 г., съобщи управителят на Централната банка Иван Искров. По думите му има три мита за българската икономика, които трябва да се разсеят.

По думите на Искров мит номер 1 е, че дефицитът по текущата сметка е неустойчив и видите ли, притокът на чужди инвестиции ще спре, БНБ ще бъде изпразнена като резерви, валутният борд ще рухне. Валутните резерви на централната банка не само че не намаляха, но останаха същите: в края на 2008-а – 12.7 млрд. евро, в края на 2009-а – 12.9 млрд. евро, коментира управителят на централната банка.

Според Искров вторият мит е, че фиксираният валутен курс не позволява на България бърза адаптация и ограничава конкурентните предимства, особено по време на криза.

Третият мит според управителя на БНБ, който по думите му е бил доста сериозно защитаван особено в началото на 2009-а и който е предизвикал и въздържане на инвестициите към страните от Централна и Източна Европа, в това число и към България, е митът, че видите ли, ще има лавина от лоши кредити в нашите икономики и в частност в България.

От 1 февруари влиза в сила системата Таргет 2 – БНБ. Тя ще позволи да се правят преводи в евро между търговските банки и техни клиенти, които няма да минават през банки кореспонденти, а директно през БНБ и ЕЦБ.