И ако има нещо, което милионите верни на Apple акционери обичат повече от iPhone 6s, това е огромната купчина от пари в наличност, с които разполага компанията. Става въпрос за 203 млрд. долара или по 36 долара на акция. Сума, която изглежда лесно може да се превърне в дивиденти.

В сравнение с първата половина на 2014 г. паричните резерви на технологичния гигант са нараснали с впечатляващите 50 млрд. долара.

Според MarketWatch обаче действителната стойност на наличните пари на компанията е доста по-малка.

Първо, според последния финансов отчет на Apple, тези пари се намират в офшорни данъчни убежища и за да бъдат върнати обратно в САЩ трябва да се платят данъци на стойност 59.2 млрд. долара.

Второ, компанията дължи краткосрочно 147.5 млрд. долара, плюс извънбалансови задължения, например по договори за наем или опции за покупка на активи, на стойност 31.5 млрд. долара.

Към края на юни Apple има ликвидни активи за 239 млрд. долара, включително и въпросните 203 млрд. долара. Така, ако теглим чертата, наличните средства възлизат на едва 800 млн. долара или по 14 цента на акция.