Днес оборотът на БФБ надхвърли 10 млн. лв., нещо което не се беше случвало от доста време. В основата на голямата ликвидност бяха само две сделки с книжата на Корпоративна търговска банка.

Още в първите минути на сесията на Българската фондова борса бяха прехвърлени 160 000 книжа на банката, на обща стойност 5 млн. евро в две транзакции, едната от 97 000 лота, а другата от 63 000 лота.

След края на сесията на БФБ, прессъобщение от банката хвърли светлина върху това, какво всъщност се е случило.

Ръководството на „Корпоративна търговска банка” информира, че две застрахователни дружества от структурата на Generali Груп Италия, а именно: Fata Asicurazioni Danni и Fata Vita са придобили миноритарно акционерно участие в капитала на дружеството.

Според ръководството на банката тази инвестиция ще доведе до задълбочаване на сътрудничеството между „Корпоративна търговска банка” и ЗАД „Виктория”, което е с мажоритарен акционер Fata Asicurazioni Danni, и ще открие нови възможности в други сфери на финансовото и застрахователно посредничество.

Печалбата на банката за първите 9 месеца на годината е в размер на 61.931 млн. лв. Основните акционери на дружеството са БРОМАК с 57.29% от дяловете и BULGARIAN ACQUISITION COMPANY II с 30.00% от дяловете.

 

Общият брой на акциите е 6 000 000, като според последната им оценка, пазарната капитализация на банката е 366.834 млн. лв.