Съветът на директорите на Мини Марица-изток избра за свой председател зам.-министърът на икономиката с ресор туризъм Иво Маринов. Това е станало на заседание на 28 декември миналата година, а решението на съвета е вписано в Търговския регистър на 5 януари 2010-а. Досегашният изпълнителен директор на дружеството Тодор Тодоров е преизбран.

На 22 декември от Българския енергиен холдинг съобщиха, че е избран нов съвет на директорите на въгледобивното дружество, в който освен Иво Маринов и Тодор Тодоров влезе и досегашният директор на дирекция „Минна” Иван Караиванов.