Еврохолд България АД, която направи поредната крачка към листването си и на борсата във Варшава, анонсира, че Иво Сеизов поема поста на изпълнителен директор на Евро-Финанс АД. Компанията вече е получила необходимото разрешение от КФН и предстои вписване на промените в търговския регистър, след което ще се управлява съвместно от Момчил Петков и Иво Сеизов.

„С избора на Иво Сеизов за изпълнителен директор приключи етапът на оперативното преструктуриране на Евро-Финанс, целящо подготовката на дружеството за агресивно навлизане на посредника в сферата на онлайн финансовите услуги и разширяване на пазарния дял извън пределите на България. Визията ни за Евро-Финанс е да се развива в посока достигане на стандартите, характерни за „инвестиционните банки“, познати в развитите пазари като обслужва както институционални клиенти, така и индивидуални инвеститори. Инфраструктурата, с която разполагаме – членствата на БФБ, ЦД и FWB, участието ни в системите SWIFT и ЕСРОТ и изключително широката кореспондентска мрежа от банки и клирингови институции ни дават възможност да предлагаме съвременни инвестиционни услуги“- сподели Кирил Бошов, Председател на Управителния съвет на Еврохолд България АД. 

Към момента Евро-Финанс е единственият български инвестиционен посредник член на чуждестранна борса - Frankfurt Stock Exchange, давайки директен достъп до Xetra® посредством платформата за търговия EFOCS. Дружеството е и с най-висок собствен капитал от всички инвестиционни посредници в размер на 16.3 млн. лева (според данни за 2010 година от сайта на КФН).

Иво Сеизов има 15-годишен опит в небанковия финансов сектор като в периода 2004-2008 управлява онлайн брокерската компания СТС Финанс АД, която първа лансира на пазара в България платформата за валутна търговия Мета Trader. След придобиването на СТС Финанс от Алфа Финанс Холдинг АД и вливането му в Булброкърс ЕАД в периода 2008-2010 година, Иво Сеизов е изпълнителен директор на обединената компания.

„За мен е изключително предизвикателство да се включа в екипа на Евро-Финанс – един от първите инвестиционни посредници, който в последните 15 години беше пример за подражание в индустрията като иновативен, отговорен и високоефективен бизнес играч. Смятам, че в   условията на разгарящата се финансова криза и турболенция на пазарите Евро-Финанс ще предложи най-адекватно разбиране на нуждите на инвеститорите като посвети своята компетентност в реализиране на прогресивни решения, инструменти и стратегии в името на успеха на своите клиенти“, коментира Иво Сеизов.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!