Определен е териториалният обхват на дейност на новите 6 държавни горски предприятия и техните седалища на основание новия Закон за горите, съобщават от земеделското министерство.

Центровете на новите предприятия са Враца, Габрово, Шумен, Благоевград, Смолян и Сливен.

Определени са и териториалните поделения на държавните предприятия, които включват горските и ловните стопанства.

В заповедта е разписано и провеждането на конкурс за директори на новите предприятия, след което министърът на земеделието и храните ще сключи за срок от 5 години договори за управление с директорите на шестте предприятия, които ще развиват стопанската дейност в държавните гори.

Със заповед на министъра е разписано и избирането на членовете на Управителните съвети към дружествата.