Приключи конкурсът за ръководители на най-важните структури на НАП. Вече са избрани новите директори на териториалните дирекции на агенцията в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, директорите на звената за средни данъкоплатци в четири града, както и ръководителят на „Големи данъкоплатци и осигурители” в столицата, съобщиха от приходната администрация.

Известни са и имената на спечелилите конкурса за директори на дирекциите „Обжалване и управление на изпълнението” (ОУИ) в София, Пловдив, и Бургас. Комисията не е излъчила победител в конкурса за директор на звеното за средни данъкоплатци във Велико Търново. За тази длъжност предстои да се проведе нов конкурс. Двама кандидати за началник на дирекцията ОУИ във Велико Търново са получили равен брой точки, като победителят ще бъде определен през следващата седмица на интервю с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и с изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.

От кандидатите се изискваха минимум 7 години професионален опит, отлични лидерски, комуникационни и управленски качества. Кандидатите се явиха на тестове по данъчното и осигурителното законодателство, подготвиха писмени разработки по различни теми, бяха интервюирани от 7-членна комисия, от финансовия министър Дянков и изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов, бяха тествани и за личностни качества.

Имената на спечелилите конкурса са:

Светлана Паунова – предложена от комисията за директор на Териториалната дирекция на НАП София град

Сергей Маринов – предложен от комисията за директор на Териториалната дирекция на НАП Пловдив

Светлан Петков - предложен от комисията за директор на Териториалната дирекция на НАП Варна

Румен Шарпов - предложен от комисията за директор на Териториалната дирекция на НАП Бургас

Христо Костадинов - предложен от комисията за директор на Териториалната дирекция на НАП Велико Търново

Стефан Тричков - предложен от комисията за директор на дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители”

Александър Георгиев - предложен от комисията за директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” София

Васко Апостолов - предложен от комисията за директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Ирена Андонова - предложена от комисията за директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Бургас

Мария Манчева - предложена от комисията за директор на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” София

Петко Петков - предложен от комисията за директор на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” Пловдив

Милена Колева - предложена от комисията за директор на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” Варна

Елена Капитанова - предложена от комисията за директор на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” Бургас