Увеличение на капитала ще направи Изи Асет Мениджмънт АД. Готовността е за предлагане на до 15% от капитала на дружеството, като процедурата ще се извърши в първата половина на 2008 година. До една-две седмици проспектът ще бъде внесен в Комисията за финансов надзор, а мениджър на увеличението на капитала е ИП БенчМарк Финанс АД.

Изи Асет Мениджмънт АД е първият представител на небанковия кредитен сектор, който заявява амбиция да излезе на борсата.

Паричният ресурс, който Easy Credit планира да набере от инвеститорите, ще подсигури растежа на компанията чрез по-голяма капиталова база. Целият капитал, който ще бъде набран, ще се използва за развитие на кредитния портфейл, както и за развиването на нови продукти, които да са насочени към същия потребителски сегмент.

Изи Асет Мениджмънт АД е създадена през 2005 година, за да осигури улеснен достъп до средства на потребителите посредством система от лични финансови съветници. Съоснователи и съсобственици са Станимир Василев и Неделчо Спасов. В момента в дружеството работят близо 800 лични финансови съветника във всички краища на страната, като са изградени и 53 регионални офиса. Амбицията е през тази година броят на личните финансови съветници да се увеличи на 1 600 души.

Потребителите могат да ползват заеми от 100 лева до 3 хил. лева, като средствата се предоставят в рамките на 24 часа и се носят лично до дома на клиента от финансовите съветници.

Лихвите се начисляват на седмична база, като цената на кредита е между 1.2% до 2.5% седмично. Клиентите могат да изберат срок на връщане между 8 и 48 седмици.

Кредото на компанията е „Пари лесни за взимане, лесни за връщане”. За момента Easy Credit работи само на българския пазар, но има амбицията да предложи услугата на близки страни, като за перспективни се приемат пазарите в Румъния и Украйна.

Активните клиенти на компанията са над 302 хил. души, сочат предоставените от дружеството данни към края на миналата година. Приходите през 2007 година нарастват с 342% в сравнение с 2006 година или от 1.598 млн. лева на 7.065 млн. лева, става ясно още от статистиката за периода. Нетната печалба на компанията през 2007 година е над 9 пъти по-голяма, в сравнение с размера й през 2006 година, съответно от 0.164 млн. лева нараства на 1.68 млн. лева. Броят на отпуснатите кредити през 2007 година е 31 424. Сумата на отпуснатите заеми достига до 19.179 млн. лева. Към края на 2007 дружеството управлява активи на стойност 9.029 млн. лева.

* Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.