EVN спира ВЕИ мощности в Югоизточна България. От компанията съобщиха, че следват оперативно разпореждане от страна на Централно диспечерско управление на ЕСО. Мярката се налага с цел поддържане на баланс между производство и потребление на електроенергия в страната.

В тази връзка EVN България започна дейности по временни ограничения на произведената електроенергия от ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

Ограничителната мярка стартира от 10:00 ч. на 4 април 2013 г., като поетапно и временно ще бъдат изключвани 40% от общо инсталираните ВЕИ-мощности, присъединени към мрежата на дружеството.

Ограниченията ще се извършват пропорционално по определен часови график, кaто ще продължат до 17:00 ч. на 4 април 2013 г. При последващо разпореждане от страна на ЕСО за промяна или продължаване на ограничителния режим, EVN България е в готовност да продължи с прилагането на тези действия, целящи запазването на равновесието в цялата електроенергийна система на България.