Около 4 хиляди от предложените 4 милиона акции при първичното публично предлагане /IPO/ на Орфей клуб уелнес АД бяха изкупени от инвеститорите, съобщиха от ИП Популярна каса-95 АД. Методът бук-билдинг, избран като адекватен за търговията, определи вчера да приключи подписката, а днес отсичането на цената. Акции от увеличението на капитала на дружеството са купили седем юридически и над 60 физически лица. На свое заседание днес емитентът и посредникът определиха за окончателната цена на акцията да се счита 1.01 лв. при номинална 1 лев.

В проспекта на дружеството е заложена програма минимум и максимум, но то е ясно, че първоначалната цел е постигната – дружеството ще е листнато на борсата с близо 21 млн. лева капитал. Дори и да не е набран предвиденият капитал от първичното публично предлагане, инвестиционната програма ще продължи да се изпълнява, макар с повече напрежение на собствените активи, заяви Величка Делчева, изпълнителен директор на Орфей клуб уелнес. В проспекта е записано, че дори и една акция да бъде продадена, IPO-то на дружеството може да се счита да успешно. А това вече е положителен сигнал за инвеститорите, дори и за най-предпазливите, че дружеството има сериозна програма за развитие в един средносрочен план. Аргументите не са един или два, допълва още Делчева. С IPO или без, кризата и в България ще отшуми. Но на вратата вече чука зимният туристически сезон, а един от основните активи на дружеството – хотел Смолян, е в близост до родопския ски център Пампорово.

Според прогнозите на браншовите организации тази зима Пампорово ще бъде хитът на зимния туризъм в България. Пак същите организации активно работят за възможността на турски бизнесмени да бъдат издавани петгодишни визи, което ще им позволи да посещават често нашите зимни курорти, уточнява тя. Има предложение от Словения гражданите на Македония и Сърбия да посещават безвизово страните от ЕС от 19 декември /а не от 1 януари 2010, както беше предвидено/, което вече активира сръбски и македонски туроператорски фирми да проявяват интерес за коледните и новогодишните празници в базите в Смолян и Пампорово, казва Делчева.

Включването на Орфей клуб уелнес в борсовата търговия има и по-дългосрочни цели. Рано или късно борсите в балканските страни ще започнат по-активно да работят съвместно. Фактът, че напоследък се засили интересът на гръцки фирми към нашата фондова борса, вече говори за бъдещо взаимноизгодно сътрудничество под една или друга форма, смята Делчева.

Всички тези условия са в областта на обективните предпоставки за по-нататъшната стратегия на дружеството. Към това като прибавим и последващото развитие на основния продукт „Уелнес за всеки” чрез франчайзинговата мрежа, може да се смята, че първата стъпка, макар и не със заявеното  начало, в точната посока вече е направена, допълва тя.

Припомняме, че поръчки за записване на акции от емисията 4 млн. ценни книжа, издадени от Орфей клуб Уелнес АД започна на 26 октомври. Срокът за подаване на поръчките бе до 5 ноември включително. Заплащането на разпределените акции ще започне от 9 ноември и ще продължи до 11 ноември, като в този период инвеститорите биха могли да подадат отказ от направените заявки.

 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!