Износът на България за страните от Европейския съюз се повишава с 2,6% през първите три месеца на тази година спрямо година по-рано, показват данните на Националния статистически институт.

От страната ни са изнесени стоки за 7,06 млрд. лв., като основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Великобритания.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите “Химични вещества и продукти” - с 31,3% и “Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” - 28,8%, а най-голям спад се наблюдава в сектор “Минерални горива, масла и подобни продукти” - с над 50 процента.

В същото време обаче експортът за трети страни намалява с 13,8% за периода януари-април 2016 г. спрямо година по-рано и стига 4,63 млрд. лева. Само през април 2016 г. износът на България за трети страни спада с 26,8% спрямо съответния месец на предходната година

Половината от родните стоки отиват за Турция, Китай, Македония, Сърбия, САЩ и Русия. Именно за тези страни е регистриран най-големият спад на експорта. За Русия, Турция и САЩ той е с по над 16%, за Украйна - с 48,6 на сто, а за Китай - с 21,2%.

Намаление има и при вноса на стоки от трети страни - с 19,4% за първите четири месеца на тази година и е на стойност 4,96 млрд. лева. Основно страната ни внася стоки от компании от Русия, Турция, Китай и Украйна.