В наглед неприятната статистика за търговията между България и така наречените трети страни има и нещо положително.

Според данните на Националния статистически институт за януари страната ни губи позиции в тези спасителни пазари (на които се разчита изключително много при евентуална рецесия в еврозоната). Спадът на износът ни за тези трети страни е двуцифрен (-14%), спрямо януари 2011 г., а търговското салдо е отрицателно (-284 млн. лв.), защото вносът се е увеличил.

Добрата новина обаче идва именно при по-детайлното вглеждане в структурата на този увеличен внос. През януари в страната са вкарвани повече машини, оборудване и превозни средства. Общият обем на внесената от трети страни продукция е за 1.4 млрд. лв. Внасяно е повече от Босна и Херцеговина, Република Корея, Перу, ЮАР, Тайван и Индия. Това може да се приеме за положителна тенденция, отразяваща опита на българската икономика да се подготви за възстановяването на пазарите.

През миналата година българските производителите агресивно търсеха партньори от трети страни извън Европейския съюз, за да могат да си осигурят работа при евентуално рецесия в еврозоната. Успехът им доведе до възстановяване на част от позициите на Изток и арабските страни. На там е експедираната продукция за 1 млрд. лв. през януари.

Повече от половината ни износ за трети страни (53.1%) е бил ориентиран към Турция, Обединените арабски емирства, Китай, Република Македония, Русия и Сърбия. НСИ отчита значително покачване на износа за ОАЕ, Бразилия и Република Кореа. Българските фирми губят позициите си в Сингапур, ЮАР, Босна и Херцеговина и Хърватия. Най-силно е намалял износът на минерални горива и масла.

Търговските отношения на България с Европейския съюз и трети страни водят до отрицателно салдо от 509.3 млн. лв. Това е с 309.9 млн. лв. по-лош резултат от същия месец на миналата година. Причина за този резултат е ръст на вноса (3.3 млрд. лв.) над износа (2.8 млрд. лв.). В процентно изражение вносът е бил с 0.2% по-малко, а износът е намалял с 10.2%, показват още данните на НСИ.