трети страни

Работа

Работодатели искат облекчаване на правилата за наемане на чужденци

Включване на сектор "Строителство" в Списъка икономически дейности със сезонен характер за облекчен достъп на строителен персонал от трети страни до пазара на труда до 90 дни и облекчен режим за наемане ...

0

Пазаруване

Износът на стоки от България нараства

През периода януари - юли 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.0% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 10 510.3 млн. лева), съобщиха от Националния ...

0

Последни

Износът пада, но пък внасяме повече техника и оборудване

В наглед неприятната статистика за търговията между България и така наречените трети страни има и нещо положително. Според данните на Националния статистически институт за януари страната ни губи позиции ...

0

Последни

Търговският дефицит се сви с 36%

Анализът на статистиката за външната търговия през първото полугодие, обнародвана от НСИ, сочи следното. Вносът в България от трети страни надхвърли 7 млрд. лева ...

0