трети страни

Туризъм

България ускорява наемането в туризма на сезонни работници от трети страни

Служебните министри на туризма Илин Димитров и на труда и социалната политика Лазар Лазаров обсъдиха мерки за преодоляване на недостига на кадри в туристическия сектор преди началото на активния летен ...

1

Работа

Работа в България на граждани от трети без предварително разрешение

В законите на България са създадени ограничения и специфични процедури, които следва да бъдат спазени както от работниците и служителите, така и от работодателите за предоставяне на право на достъп на ...

1

Работа

Ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави

Законът в България предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация ...

1

Работа

Работодатели искат облекчаване на правилата за наемане на чужденци

Включване на сектор "Строителство" в Списъка икономически дейности със сезонен характер за облекчен достъп на строителен персонал от трети страни до пазара на труда до 90 дни и облекчен режим за наемане ...

0

Пазаруване

Износът на стоки от България нараства

През периода януари - юли 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.0% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 10 510.3 млн. лева), съобщиха от Националния ...

0

Последни

Износът пада, но пък внасяме повече техника и оборудване

В наглед неприятната статистика за търговията между България и така наречените трети страни има и нещо положително. Според данните на Националния статистически институт за януари страната ни губи позиции ...

0

Последни

Търговският дефицит се сви с 36%

Анализът на статистиката за външната търговия през първото полугодие, обнародвана от НСИ, сочи следното. Вносът в България от трети страни надхвърли 7 млрд. лева ...

0