Анализът на статистиката за външната търговия през първото полугодие, обнародвана от НСИ, сочи следното.

Вносът в България от трети страни надхвърли 7 млрд. лева (CIF цени) за първото полугодие. През първото полугодие на 2009 г. тази сума възлезе на 6.5 млрд. лв.

Общо за полугодието са внесени стоки и услуги за 17 млрд. лева, от тях близо 10 млрд. лева от страните на Европейския съюз. Износът възлиза на 13.38 млрд. лева, от тях 5.35 млрд. лева за трети страни и приблизително 8 млрд. лева за ЕС.

Така търговското салдо за първите шест месеца е отрицателно в размер на 3.62 млрд. лева.

Спрямо периода на 2009 г., дефицитът в търговското салдо се съкращава с 36% от януари до юни 2010 г.

Това се дължи на ръста на износа с 26.8% и забавянето на ръста на вноса до 4.7%.