Включване на сектор "Строителство" в Списъка икономически дейности със сезонен характер за облекчен достъп на строителен персонал от трети страни до пазара на труда до 90 дни и облекчен режим за наемане на граждани на трети държави на позицията "Международен шофьор" са сред предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ промени в нормативната уредба за трудовата имиграция.

Те са описани в писмо до вицепремиера Марияна Николова, която е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, разпространено от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата.

Сред другите предложения на работодателите е предвидените от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ ограничения за гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, да не надвишават 20 на сто (респ. 35 на сто за малки и средни предприятия) от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение да се завиши на 35 на сто (респ. 50 на сто за малки и средни предприятия).

Грузинци запълват свободните работни места у нас

istock
istock

В правото на ЕС - респективно в законодателството на другите страни членки, няма изобщо такива ограничения, се изтъква в писмото на работодателите.

Целта на предложенията е съществено да се промени нормативната среда за улесняване на привличането на работна сила за българския трудов пазар от трети страни, като се улесни и ускори процесът по получаване на право за пребиваване и работа, изтъкват в писмото си работодателите.

Според тях направените промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в известна степен са облекчили частично вноса на чуждестранна работна ръка /главно при сезонната заетост/, но все още режимът за внос остава най-рестриктивен в сравнение с другите източноевропейски страни.

За 3 месеца над 4,4 млн. чужденци са посетили България

istock
istock

България е в челните места измежду държавите с най-големи затруднения при попълването на вакантните длъжности, като 62 на сто от мениджърите са срещнали трудности при намирането на подходящ персонал, се посочва още в писмото до вицепремиера.

Необходим е квалифициран технически персонал, оператори на машини, инженери, IT специалисти, счетоводители, мениджъри продажби, шофьори, работници в туристическия бранш (хотелиерство и ресторантьорство), неквалифицирана работна ръка, продавач.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg