По няколко показателя България е на последните места в ежегодната класация на конкурентноспособността на икономиките. Тя беше представена днес в Центъра за изследване на демокрацията, предаде БГНЕС. Класацията сравнява по 330 критерии 55 водещи и регионални икономики.

По показателите "етични практики на бизнеса", "отношение на мениджърите към здравето и околната среда" и"международен опит на мениджърите", страната ни заема едно от последните места. Въпреки това ефективността на бизнеса е оценена по-високо в сравнение с миналата година - на 48-о място.

Налице е сериозно влошаване на пазара на труда в България, се отбелязва още в доклада. То се характеризира със сериозен недостиг на кадри и ниско заплащане, което получават мениджърите в страната.

В тазгодишната класация България прави най-голям скок по показателя "ефективност на правителството" - от 38-мо през миналата до 29-о през тази. Основните недостатъци на работата на правителството са липсата на отвореност на договорите в публичния сектор за чуждестранни инвеститори, подкупите и корупцията, както и справедливото правораздаване. По тези критерии страната ни заема едни от последните места в класацията.

По отношение на конкурентноспособност България заема 39-то място в тазгодишната класация. По този показател страната ни се е придвижила с две позиции напред в сравнение с класацията през миналата година.