Започва изплащането на остатъка от 302 млн. лева по линия на директните субсидии за единица площ за 2009 г. Така земеделските производители ще получат националното дофинансиране, което е в размер на 150 млн. лева.

Още 102 млн. лева национално и европейско финансиране ще бъдат платени за 4000 проекта, които са изчистени от застъпвания на земеделски земи. Допълнително 50 млн. лева са предвидени и за необлагодеталствените райони.

След като през декември 2009 г. стопаните получиха само европейските субсидии от 16.23 лева за дка, сега бюджетът отпуска останалите 150 млн. лева национални доплащания, които, разпределени на декар, са 7.55 лева.