Промени в ръководството на Бианор Холдинг АД са настъпили след проведено на 21 януари заседание на Съвета на директорите. По собствена молба е освободен от поста му Николай Рашев, който досега изпълняваше длъжността изпълнителен директор на дружеството.

Рашев един от основателите на Бианор и е основен акционер в него. Преди създаването му е работил като ръководител на проект и технически консултант по продажбите към АЙ Би Ем България в периода 1996-1997.

След оттеглянето му в управлението на холдинга остават Костадин Йорданов, Неделчо Неделчев и Тал Дилиан.

Бианор Холдинг АД развива дейност в сферата на софтуерните технологии, интернет и онлайн търговията.

На днешната сесия сделки с акции на дружеството все още не са сключени, но вчера по позицията бе регистриран ръст от 6.64% до 11.73 лева средна цена за акция, при прехвърлени 1 764 лота.