Според участници на пазара сривът на БФБ-София тази сутрин се дължи на неоповестена официално информация за изтегляне на дяловете на пенсионните дружества на Алианц от договорните фондове, обсъдена на среща снощи.

До този час никой не беше открит за коментар. Информация отказаха да дадат и от фондовете, в които Алианц има дялове.

В ДФ Капман Капитал АД Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България има 5.98%, същият дял има и Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц.

В КД Пеликан Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц има 6.54%, Допълнителен пенсионен фонд Алианц държи 7.61%, а Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България - 6.10%.

В Елана Еврофонд Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц притежава 6.13%, Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц държи 6.75%, а Допълнителен пенсионен фонд Алианц - 6.13%.

В Адванс Инвест Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц има 6.84%, Допълнителен пенсионен фонд Алианц държи 6.74%, а Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България - 6.50%.

Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц има 13.50% от Булленд АДСИЦ, а Допълнителен пенсионен фонд Алианц държи 7%.