УниКредит Груп ще увеличи капитала си чрез издаването на нови обикновени акции на стойност до 4 млрд. евро. Решението беше одобрено късно вчера на извънредно общо събрание на акционерите на групата, съобщиха от финансовата институция.

Очаква се увеличението на капитала да бъде завършено до края на първото тримесечие на 2010 г. след съгласуване със съответните власти.

Увеличенето на капитала ще засили допълнително капиталовата структура на УниКредит Груп и показателите за капиталова адекватност. По този начин УниКредит планира да подобри допълнително позиционирането на основните си пазари в Италия, Австрия, Германия и ЦИЕ (включително и България), за да спечели заедно с клиентите и партньорите си от възможностите на очакваното икономическо възстановяване и разстеж.

Водещи мениджъри на емисията ще бъдат Merrill Lynch и UniCredit Corporate & Investment Banking. Мениджъри на емисията са и Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca и UBS Investment Bank.