На извънредно заседание, насрочено за 21 юли, акционерите на Петър Караминчев АД ще гласуват предложение за продажба на имот за 3.9 млн. лв. Това е записано в материалите за инвеститорите, предоставени чрез X3 News.

В проекат за дневен ред е посочено, че договорът за продажба ще се сключи с Мега Естейт ЕООД. Имотът представлява административна сграда с обща разгърната застроена площ 4707.37 кв.м., намираща се в град Русе на бул. Липник №73.

Сделката е мотивирана от факта, че сградата не се използва и опитите за отдаването му под наем досега са били неуспешни.

Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 07.07.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието е 03.07.2008 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.