Банките могат да понесат допълнителни загуби в размер на 400 млрд. долара от "лошите" активи в САЩ, което ще наложи необходимостта от по-нататъшни държавни вливания, прогнозират анализаторите на JPMorgan Chase & Co.

На банките ще им се наложи да резервират още около 215 млрд. долара заради възможните загуби по ипотечните кредити в САЩ възлизащи на 2.1 трилиона долара, които не бяха секюритизирани, предполагат експертите.

Ръстът на броя на банкрутите по ипотеки с високо равнище на риск, започнал още през 2006 г., предизвика кризата на американския пазар на недвижимост, превръщайки се в основната причина за глобалния икономически спад. По данни на JPMorgan, отписванията и загубите на световните банки са достигнали 920 милиарда долара, обемът на привлечения от тях капитал – 900 млрд. долара.

Отчитайки размерите на загубите, които предстоят още, ние сме убедени, че банковата система ще се нуждае от допълнителен държавен капитал. Най-здравите финансови институции, вероятно, ще минат и без него и ще се опитат да привлекат средства от частния сектор, се отбелязва в обзора на анализаторите.

Обемът средства, резервиран от банките в случай на възможни загуби по кредитите за недвижимост, през четвъртото тримесечие на миналата година е достигнал 85 млрд. долара, показва обзорът на JPMorgan. БГНЕС