Юробанк (Eurobank), собственик на Пощенска банка в България, ще придобие гръцката New TT Hellenic Postbank S.A., съобщават от финансовата институция.   Решението е взето на 13.07.2013 г. от Гръцкия фонд за финансова стабилност (Hellenic Financial Stability Fund – HFSF) след приключването на тръжна процедура. През април тази година фондът осигури увеличение на акционерния капитал на Eurobank на стойност 5.8 млрд. евро, което доведе до рекапитализацията на банката.

Днес Eurobank и Гръцкият фонд за финансова стабилност ще се срещнат за подписването на окончателно правнообвързващо споразумение за придобиването на New TT Hellenic Postbank.

По-рано този месец Гръцкия фонд за финансова стабилност обяви, че е избрал Юробанк и за придобиването на по-малката Proton Bank.

Продажбата на New TT Hellenic Postbank и Proton Bank до 15 юли 2013 г. е условие, за да може Гърция да получи следващия кредитен транш от спасителния пакет в размер на 240 млрд. евро, като по този начин Атина изпълнява поредната част от ангажиментите, поети пред международните кредитори.