Търговците се задължават да предоставят единни формуляри при сключването на договори за ползването на собственост, за дългорсрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна. Това е записано в промените в Закона за защита на потребителите, одобрени от кабинета.

Търговците ще са задължени да уведомяват клиентите си за срока, в който могат да се откажат от договорите си. Авансовите плащания ще бъдат абсолютно забранени, докато тече този срок. Новите текстове предвиждат прилагането на стандартен формуляр за отказ от сключен договор.