508 милиона евро са парите, които правителството е заложило като индикативна сума за новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, която трябва да бъде одобрена от Европейската комисия.

Това заяви след тържественото събрание по повод 144-ата годишнина от създаването на Българската академия на науките вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Вицепремиерът посочи, че науката и иновациите са застъпени в още една оперативна програма за периода 2014-2020 – „Конкурентоспособност”.

По думите на Зинаида Златанова експертите от областта на науката и образованието и правителството работят заедно по оперативната програма за наука и образование. По нея виждането на правителството е за ресурс от 508 млн. евро. Сумата е заложена индикативно и българските власти се надяват на одобрение от Брюксел, обясни Златанова. По ОП „Конкурентоспособност“ се залагат 200 млн. евро за иновации.

Вицепремиерът подчерта, че конкретните мерки по оперативните програми са ангажимент на отделните министерства и след като преговорите с Европейската комисия приключат, ще се знаят и конкретните суми.