На вчерашното си заседание Съветът на директорите на Българката фондова борса взе решение за допускане на борсата на последната облигационна емисия на ХипоКредит АД (ISIN код BG2100018089). На емисията е присвоен борсов код 9RTE, като книжата ще бъдат въведени за търговия от 23 октомври, съобщиха от институцията.

Облигациите бяха издадени на 30 юли тази година и са с общ размер 10 млн. евро, срок 5 години и лихвен купон в размер на 6-месечния EURIBOR плюс надбавка 3.125%.

Ко-мениджъри на емисията са ТиБиАй Инвест и ОББ. Средствата от нея ще бъдат използвани за основната дейност на дружеството – предоставяне на бизнес ипотечни кредити за малки и средни предприятия.

От 2004 г. досега ХипоКредит е издал 7 облигационни емисии с обща номинална стойност 31 млн. евро. Първите четири емисии вече саизплатени, а останалите три се търгуват на Българска фондова борса. успешно

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.