Орлин Хаджиянков вече няма да бъде изпълнителен член на Холдинг пътища АД, както и на Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество.

Това е решено на заседание на Съвета на Директорите на дружеството. Неговата функция и в двете дружества ще изпълнява Нове холдинг АД, което ще се представлява от Мирослав Александров Илиев. Взето е решение за Прокурист на Холдинг пътища АД ще бъде назначен Димитър Георгиев Гьошев.

Промените в управлението на пътния холдинга са продиктувани от желанието на мениджмънта да оптимизира ефективността на компанията. Промените са част от дългосрочния процес за организационно развитие на холдинга. Те ще гарантират постигането на още по-добри бизнес резултати.

Компанията възнамерява да разширява дейността си в проектирането, изграждането, инженеринга и управлението на големи инфраструктурни проекти, както и за концесиониране на магистрали и  мостове. Дружеството остава най-голямата пътностроителна структура в страната като собственик на 20 браншово обвързани пътностроителни фирми, които представляват основните направления на транспортното строителство – пътно, мостово и тунелно.

В същото време стратегическите цели на Железопътна Инфраструктура – холдингово дружество АД са да реализира значителен растеж и да създава нарастваща стойност за своите акционери; да поддържа и разширява  завоювания пазарен дял чрез активно участие в модернизирането на жп инфраструктурата и подвижния жп състав в страната; да  използва натрупания опит, организация и ресурси за експанзия на нови пазари.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!