Факт е, че потребителите са склонни да възприемат дебитната карта предимно като разход за тях и не толкова като възможност да получат облаги от нея. Това обаче не винаги е така. Именно върху този момент ще фокусираме вниманието си в настоящия материал, част от образователната кампания, проведена със съдействието на Alpha Bank България. 

 

Потребителят би могъл да получи доход от картата си главно по два основни начина. Под формата на висока лихва по сметка към картата и под формата на директни отстъпки и бонуси при покупки.

 

Резултатите от проведената през месец май анкета бяха, че дебитна карта се използва предимно за теглене на суми в брой. 52% от притежателите на дебитни карти теглят суми в брой от 2 до 5 пъти месечно. Според същото проучване, тези суми варират между 301 лв. и 400 лв. при една транзакция. Предвид по-ниските разходи потребителите имат ясно изразено предпочитание да теглят сумите от банкомат на банката издател на дебитната карта.

 

Стандартно, лихвеният процент, с който се олихвява сметката към картата е в символичен размер. Тенденцията в понижаването на лихвите по срочни депозити и спестовни сметки през последната година не подмина и тези продукти. Според наблюденията ни, средният годишен лихвен процент по тези сметки в момента е между 0,10 – 0,20%. Ако сме достатъчно находчиви обаче, бихме могли да се възползваме от доста по-високи лихви от споменатите по-горе. В някои случай лихвата по сметка, свързана с картата достига от 2,00 до 3,50% годишно.

 

Например дебитните карти на Alpha Bank, със свързана сметка за превод на работна заплата т. нар Payroll сметка, предоставят един от най-високите лихвени проценти в момента на пазара - 3,50% доходност.

 

Разбира се колкото повече средства остават по сметката, толкова нетният резултат ще бъде по-голям.

 

Ако ползваме картата за покупки на ПОС терминал, резултатът ще е същият, тъй като по-голямата част от банките не начисляват такса при плащане на стоки и услуги в търговски обекти. Тук обаче трябва да бъдем особено внимателни, защото има банки, които начисляват такса при извършване на покупка с картата. Тя често е със символичен размер – от порядъка на 0,20 – 0,30 лв. и може да бъде пренебрегната или незабелязана. Според информацията, с която разполагаме, в момента са 5 на брой банките, които имат такава такса по част от дебитните си карти. Прави впечатление, че тези такси са присъщи за дебитни карти от вида Maestro. Ако притежавате такава карта и сте средностатистически потребител и използвате картата за покупки средно около 5 пъти месечно, то ще излезе, че Вашият разход за една година само от покупки с картата ще е около 18 лв.

 

Да се печели от бонуси и отстъпки е характерно повече за кредитните, отколкото за дебитните карти у нас. Обикновено подобрен род отстъпки имат за цел да се стимулира употребата на картата. За да разберем дали можем да се възползваме от такива предимства, когато избираме своята дебитна карта или вече имаме такава, е достатъчно да попитаме в банката за т.нар. „програми за лоялни клиенти”. Там, където се срещат тези отстъпки, размерът им не надвишава 1-2% от стойността на покупката.

 

Обикновено отстъпките важат в различни търговски обекти, заведения за хранене, салони за красота, хипермаркети и т.н. Както при лихвите, така и при отстъпките и бонусите, има и изключения, при които процентът отстъпки или стойността на бонусите достига до 10-15% или дори 40% при плащане с дебитна карта.

 

Добре знаем, че дебитните карти са ни познати повече с разходите, но ако умело изберем и използваме този продукт, наистина можем да спечелим от него. В случаите, когато печалбата не е толкова висока, то тя би помогнала поне да бъдат неутрализирани част от съпътстващите разходи.

 

За в бъдеще очакваме все повече банки да стимулират употребата на издадени от тях дебитни карти, предоставяйки по-големи отстъпки при покупки с тях. Това ще промени навика на потребителите да използват картата, теглейки суми в брой и ще развие реалните ползи от употребата на този популярен финансов инструмент, пише Десислава Николова, финансов анализатор на MoitePari.bg.