Петко Вълков, Бенчмарк

Как можем да прогнозираме кои са следващите дружества, които са застрашени от несъстоятелност след Мостстрой АД?

Анализът не е много труден. Дори бих казал, че е доста лесен. Всеки инвеститор трябва да погледне каква част представляват задълженията от общите пасиви, особено пък каква част от тях са текущите задължения и каква част са дългосрочните. Така много лесно могат да се видят и паричните потоци на дружеството. По-лесно от това няма.

А вие, като сте правил тази съпоставка, какво сте получил? Кои са следващите?

Мога да кажа, че голяма част от най-ликвидните дружества, които са добре познати на всички нас, за тях такава опасност няма. Но изненади винаги ще има. То пък  ако не фалираш в кризата, то кога?

Как се стигна до това проспиване на ситуацията с Мостстрой АД?

Не бих казал, че случилото се е изненада. Голямата задлъжнялост и отрицателният оборотен капитал несъмнено водят до нещо такова, като това, което се случи. Просто нещата се променят доста бързо.

Всъщност Мостстрой АД започна за пръв път с изваждането на ценни активи от дружеството и това бе много важно нещо, което се случи още преди една година. Тогава то сигнализира накъде вървят нещата. Но според мен не че не беше забелязано, а по-скоро се обърна голямо внимание на изваждането на активи от Холдинг Пътища АД.

Има и още един фактор и той е свързан с това, че Мостстрой АД не е позиция, която е в портфейлите на големите институционални инвеститори, поне такова е личното ми мнение.  Институционалните инвеститори не са тук. Може да има един, двама или трима, но като цяло те не са тук.

Тоест ударът на това, което се случва, попада върху малките акционери?

Дребните акционери ще го усетят най-значително и те го усетиха днес, тъй като акциите паднаха с 80% в рамките на минути. Точно това е изненадващото, че точно днес се случи това нещо. Иначе дори можеше да се очаква, особено на фона на процесите, които се развиват през последните 2 години, когато пътностроителните дружества от този вид увеличиха значително своите задължения. Нека все пак и не забравяме, че 2008- 2009 година бяха нулеви за пътното строителство в България.

Кои са тези, които ще извлекат полза от несъстоятелността на Мостстрой АД?

Други дружества от сектора вероятно ще извлекат ползи от това, което става в момента, но не говоря само за борсово търгуваните. Имайте предвид обаче, че Мостстрой АД е дружество , което е без аналог в България. От тази гледна точка може да затрудни работата и на конкурентите си, тъй като те го използваха за изпълнител на различни поръчки.

Прибързано е да направим извода в момента и защото дружеството пък може да бъде оздравено и да продължи да работи.

А може ли да се стабилизира положението при Мостсрой АД, ако се изплатят задълженията от страна на държавата и контрагентите?

Ако има някакви плащания, те ще са към кредиторите.

А смятате ли, че Мостстрой АД заслужава някакъв специален спасителен план включително с държавни средства? 

Доколкото знам държавна подкрепа към строителния бранш има и тази година строителството на пътища и отпускането на средства го показва. Каква по-голяма помощ от това? Нещо по-конкретно, към точно определено дружество, ще бъде вредно и е несериозно.

Антон Домозетски, Капман

Какъв стрес - тест на портфейлите да си направят инвеститорите след случилото се с Мостстрой АД? 

Хубаво е да следят задълженията към собствения капитал. Възможно е да има изненади извън това, което се вижда в баланса, но балансите са достъпни за всички. При големите компании няма директен риск, но виждаме как кризата уж минава, а пък изведнъж се проявяват ефектите от нея. Не че в другия сектор, непубличният, подобни неща не се случват всеки ден, но при нас, на борсата, не бе обявявана в несъстоятелност компания, освен Кремиковци АД.

Нужен ли е спасителен план за дружеството?

Не. Подобни неща по света са валидни за компании, които са достатъчно големи и създават възможност за систематичен риск. Не вярвам в България това да стане. Правителстовото има достатъчно други грижи, извън това да спасява отделни компании от строителния сектор.

Може ли това да повлече банките?

Това за банките също не го вярвам, защото сумите, които са отпуснати към Мостстрой АД и свързаните към него дружества, не са от най-големите, а предполагам, че и банките са си направили така нещата, че да имат обезпечението или поне са провизирали тези средства. Това не е единствената компания, която не си обслужва задълженията. Тя е капка в морето, но не вярвам да повлече крак.

Интересно е какво се случва с управляващите дружества, които са обявили обратни изкупувания на дялове в момент, когато цената на акциите се срива.
 
Тя новината е от днес и за да кажа нещо повече по темата, ще трябва да минат още няколко дни. Но в момента няма някакво особено влияние. Нищо по-различно отпреди седмица, две или три. Реално следващата седмица ще стане ясно.

Тази новина е изключително негативна. Първо дружество на нашата борса от така наречените по-ликвидни позиции изпада в несъстоятелност и общо взето води до загуба на доверието към пазара въобще. 

Наистина, нещата логически са се случвали, но те бяха участник в консорциума и някои се надяваха, че то в крайна сметка ще изплува. Може би дружеството трябва да даде по-точна информация, защото аз също се мъчих да се свържа с негов представител вчера...

Ние в DarikFinance.bg също опитахме да получим повече информация и от Мостстрой АД и от Холдинг Пътища АД, но такава ни бе отказана.

Да, тази информация, която са дали, е чисто формална. Но в крайна сметка комуникацията с тях винаги е била много трудна.

* Не е препоръка за вземането на иневстиционно решение!