Сметната палата изпрати на прокуратурата одитния доклад за предписването и получаването на лекарства за злокачествени заболявания, съобщиха от ведомството. Според тях нанесените щети на бюджета на здравното министерство са над 870 000 лева за периода между 2006 и 2009 г.

 

Заради забавяне на въвеждането в експлоатация на инфромационната система с повече от две години, срокът на закупените лицензи за софтуера е изтекъл напълно.

 

Така платените повече от 870 000 лева са неефективно използвани. Освен това се поставя под съмнение целесъобразността на цялата аваносва сума по договора, която е на стойност над 2 млн. лева.

 

С разработване и внедряване на централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34 за лечението на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е трябвало да се улесни процесът до крайното получаване на лекарства от пациентите.

 

Целта е била автоматизиран обмен на данни между лечебните заведения, аптеките, районните центрове по здравеопазване, доставчиците на медикаменти и медицински изделия и Министерството на здравеопазването.

 

Сметната палата е установила небрежност при планирането и лошо управление на проекта за изграждане на централизирана информационна система.

 

Припомням, че през март от ведомството оповестиха данни, според които с близо 50 млн. лева са били намалени средствата за скъпоструващи лекарства. Тези пари са отишли за обезщетения на персонала на министерството и капиталови вложения.

 

Сред констатациите на одита са и множество случаи на забавено и временно прекъснато животоподдържащо и животоспасяващо лечение на пациенти.