Заемите на Международния валутен фонд за държавите негови членки като този, който се обмисля за Гърция, доставят на изпадналите в трудности държави ликвидности на изгодна лихва в замяна на мерки за строги икономии.

Гърция е сред страните със средни доходи, за които се предвижда процедура наречена “споразумение за потвърждение“. Заемите са обикновено за една или две години с изплащане, разсрочено за три до пет години. Размерът на заема зависи от размера на икономиката на страната и от нуждите й.

Процедурата вече бе използвана за три други членки на Евросъюза – Унгария през ноември 2008 г., Латвия следващия месец и Румъния през май 2009 г.

Механизмът за международна солидарност бе въведен след създаването на МВФ през 1944 г. с намерението да се избегне кризата от 30-те години, когато протекционистките рефлекси тикнаха световната икономика в депресия.

Първа от него се възползва Франция през 1947 г. Заемът се отпуска на държавата след анализ на положението й и при условия, дискутирани между ръководството на МВФ и правителството. Фондът твърди, че по този начин иска да възстанови условията за устойчив икономически растеж. След това споразумението се внася за одобрение от административния съвет, висшата инстанция, която взема решенията и където гласуват 24 страни и групи страни.

Сред условията на фонда за отпускане на заем е драстично намаляване на дефицита и на външните неравновесия, възстановяване на валутните резерви и евентуално вдигане на лихвените проценти, за да се ограничат атаките срещу съответната валута. МВФ след това отпуска транш по транш, по принцип на всеки три или шест месеца, като прави преглед да спазването на набелязаните цели в икономическата програма, която страната се е задължила да изпълнява.

Изискванията на фонда са болезнени по време на криза. В някои страни от Африка, Латинска Америка и Азия препоръките на МВФ имаха социални последици, които станаха причина за враждебното отношение на обществеността към фонда. За да отговори на критиките, МВФ от няколко години набляга на необходимостта да се запазят социалните разходи. БГНЕС