Инж. Тотев, кои са факторите, които превърнаха Пловдив в атрактивна дестинация за инвестиции?

Факт е, че Пловдив се превърна в едно от най-предпочитаните места за инвестиции в България и неслучайно през 2014 г. градът бе с най-много преки чуждестранни инвестиции в производството. Районът притежава всички необходими дадености за развитие на бизнес – прекрасно местоположение, много добра логистична обвързаност, наличие на човешки потенциал и образователна инфраструктура, добре работеща и приветлива към бизнеса администрация.

Колко са чуждестранните инвеститори в района и в кои сектори?

Много са компаниите, които са инвестирали в обособените зони. Например, само в индустриална зона „Тракия” има над 120 предприятия с повече от 80 хиляди заети. През последните години освен традиционните за региона индустриални сектори, успяхме да привлечем нови отрасли като IT индустрията. Пловдив вече се утвърди като втората дестинация в България след София за IT и BPO, като заетите в тези индустрии вече са 4500. Смятаме, че през следващите от 3 до 5 години можем да удвоим броя им. Това породи наличието на инвестиционни намерения в един нов бизнес за града – изграждането на офис сгради клас А. В момента имаме 4-5 проекта в много напреднал етап. Продължават и инвестициите в производствени предприятия: изграждат се 3 големи завода, като общият брой на заетите ще надхвърли 5000 работни места.

Какви усилия полага общината за привличане на нови инвеститори?

Администрацията на града е изключително фокусирана върху бизнеса. Това е единственият град в България, който ежегодно прави проучвания на бизнес средата в региона в 2 направления – производство и IT. Всяка година издаваме каталог с актуализирани данни за бизнес климата, развитието на местната икономика, пазара на труда и др. Цялата тази информация е безплатна за всеки инвеститор и му спестява между 2 и 3 месеца проучвания и между 4 и 6 хиляди евро разходи. Ангажираността на общината се проявява и в създаването на звено „Развитие”, което оказва пълна индивидуална подкрепа на всеки бъдещ и настоящ инвеститор в района.

Каква по-конкретно е ролята на отдел „Развитие”?

Със създаването на отдел „Развитие” преди 4 години Пловдив ясно показа едно качествено ново отношение на общинската администрация към бизнеса. Чрез това общинско звено успяваме да идентифицираме основните трудности, с които се сблъсква всеки един инвеститор в България и предприемаме необходимите действия за тяхното минимализиране. Отдел „Развитие” улеснява дългия административен процес, помагайки на всеки един инвеститор още в самото начало - от идеята му да стъпи в Пловдив, през целия път на реализирането й, до самото функциониране на отделните компании. Звеното оказва подкрепа в контактите с трети институции и в процеса на подбор на персонал, както и съдейства за популяризиране на конкретната инвестиция и други предимства, които общината може да даде при всеки частен случай.