Товарните автомобили и каруците вече няма да могат да се движат в горите без разрешително. Това реши парламентът, като прие окончателно част от законопроекта за горите. За целта ще бъде нужен документ от ловното или горското стопанство или разрешително за лов. За други високопроходими машини ще се организират специални маршрути. Мотивът е, че по този начин достъпът до горите ще бъде регламентиран. Депутатите решиха още да се забрани промяната на предназначението на горски имоти за срок от 20 години след опожаряването им.

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов обясни, че МВР съвместно с Министерството на земеделието и храните ще разработят наредба, според която в горите ще бъдат поставени знаци. По този начин придвижването в тях ще бъде регламентирано: „Поставят се знаци, подобни на тези за движение по пътищата, така че движението по горските пътища да бъде регламентирано, а не да бъде стихийно. За колелата, както и за АТВ-тата и за други високопроходими машини, се организират маршрути, където ще могат да извършват това удоволствие“.

Депутатите решиха още ползването на дървесина да се извършва от търговци, които трябва да бъдат регистрирани в публичен регистър. Това обаче няма да важи за тези, които ползват собствени гори, или хората, които купуват дървесина за лични нужди. Костов увери, че до поскъпване на дървесината няма да се стигне: „Искам да успокоя всички хора по планинските райони, където традиционно си добиват дървесината, че техните права и интереси няма да бъдат нарушени с този закон“.

С другите одобрени окончателно текстове депутатите забраниха промяната на предназначението на гори за срок от 20 години след опожаряването им. Изключение ще се прави само ако промяната се налага поради сигурността на страната или важни инвестиционни проекти го налагат:

„За ски лифтове и за ски писти ще трябва да се извърши сключване на стъпките, съответно на териториите, с което дори в частни територии държавата ще има правото на контрол и ще регламентира тази дейност, тя няма да може да се извършва спонтанно“.

Приходите от промени на предназначението ще постъпват в министерството и ще се изразходват за поддръжка на горите.

Мнозинството отхвърли предложението на ДПС да отпадне забраната за нощна паша.