Добивното дружество Каолин  АД се присъедини към международната асоциация IMA-Europe, секция „KPC-Europe” („Асоциация Каолин и Пластични Глини – Европа”). Дружеството бе прието за член по време на Генералната асамблея в Карлови Вари, Чехия.

Международната  асоциация за каолин и глини е  създадена в края на 90-те години, за да представлява индустрията на европейско ниво. Сред основните й цели са: предоставяне на информация за проучването на находища, добива, производството, обработването, приготвянето, маркирането и приложенията на суровините; дефинирането на адекватни законодателни норми и работен стандарт.

Приоритетно „KPC-Europe” организира научни изследвания, свързани с околната среда, икономическите и социалните условия, здравето и безопасността на труда.

Представители на секретариата на IMA-Europe  имат достъп до най-високи нива в Европейската комисия в Брюксел. Тяхното експертно мнение се взима предвид при изготвянето на различни общовалидни нормативни документи за производители на индустриални минерали от ЕС.

Първите преки  ангажименти на Каолин АД в IMA – Europe са свързани с участието на дружеството в работната група по екология. Специалистите по околна среда защитават интересите на членовете при прилагане на директивите за минните отпадъци, опазването на почвите, водите и широк спектър от други въпроси за устойчивото развитие в областта на индустриалните минерали.

Планирано е също така участието на Каолин АД в още работни групи, сред които „Здравословни и безопасни условия на труд”; „REACH” (регламент на ЕС за химичните вещества), който защитава интереса на производителите във връзка с изискванията за регистрация на всички химични вещества и препарати; „Индустриални парникови емисии”.

До момента Каолин  АД е единствената българска компания, член на „KPC-Europe”.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!