Соларпро АД бе вписано като акционерно дружество с решение на Софийски градски съд. Мажоритарен акционер в новото дружество е Каолин АД, който притежава 90% от капитала, стана ясно от съобщение, публикувасно в сайта на борсата. Другият акционер на новообразуваното дружество е Николай Беров.


Дружеството е учредено с капитал в размер на 2.5 млн. лв., от който в момента е внесен законово изискуемият минимум – 25%, а остатъкът ще бъде довнесен в рамките на две години.

Предметът на дейност на новото дружество Соларпро АД е развитие на производства на фотоволтаични модули и фотоволтаични електроцентрали.

Създаването на тази компания е част от реализацията на стратегията на Каолин АД за развитие на “зелени” продукти и приложения, водещи до намаляване на емисиите на парниковите газове и зависимостта от фосилни горива.