Преди десетина дни заместник – председателят на Комисията за финансов надзор /КФН/ Димана Ранкова излезе със стратегия за развитие на капиталовия пазар. Тя изрично уточни, че това са нейни идеи, които нямат официален характер и подлежат на обсъждане.

В документа представители на инвестиционната общност видяха сериозна опасност. Те обвиниха новото ръководство на КФН, че идва на Троянски кон, че връщат разбойничеството на мажоритарите и че отварят Кутията на Пандора.

В редовната седмична анкета на DarikFinance.bg попитахме вас, нашите читатели, как гледате на така представените идеи за реформи.

Голяма част от гласувалите в проучването /34%/ смятат, че не е ясно какво точно иска да постигне надзорът.  

Най-голям е делът на отговорилите, очакващи, че с новите регулации ще бъдат създадени по-добри условия за функционирането на пазара /37%/.

Показателно е, че нито един от нашите читатели не е избрал отговора „Правилата не трябва да се променят“.

Песимистите, очакващи, че предложените промени няма да доведат до нищо, са 11%. Други 18% са на мнение, че нововъведенията ще върнат пазара години назад. 

Тази седмица новата ни анкета е посветена на идеята за платен достъп до Търговския регистър. Вашият глас можете да дадете тук.