Министър Нона Караджова постанови налагане на наказателна санкция от 15 517 лв. на Винпром Пещера АД със седалище и адрес на управление в Пловдив за това, че след временно спиране на обект Спиртна фабрика в село Катуница дружеството е възстановило производствената дейност, без да уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив. Такава наказателна санкция се постановява за първи път, съобщиха от МОСВ.

За направеното нарушение Законът за околната среда /ЗООС/ предвижда налагане на санкция в троен размер на спряната текуща месечна санкция за периода от спирането на санкцията до датата на проверката от контролните органи на МОСВ.

Обект Спиртна фабрика в село Катуница се стопанисва от Винпром Пещера. На 21 юли тази година при контролна проверка експерти от РИОСВ - Пловдив са констатирали, че производствената дейност на фабриката е възобновена. Законът за околната среда предвижда 3 дни преди започване на работа да бъде уведомена писмено РИОСВ. Дружеството не е уведомило РИОСВ и съгласно изискванията на ЗООС за периода, през който са работили, без инспекцията да знае за това /от 9 март до 21 септември т.г./, се налага санкция в трикратен размер. Текущата месечна санкция на дружеството на стойност 1179 лв. остава в сила.