Валежите дават повод за оптимизъм, че режим на водата няма да има, заяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова пред БНР. Тя беше категорична, че проучвания за шистов газ в България не са правени и че промените в закона на за горите по никакъв начин не облагодетелстват бизнеса за сметка на природата.

 

При недостиг на вода ограничения първо ще бъдат наложени за ползването за електроподаване, след това за промишленост, евентуално земеделие и чак накрая за питейно-битовото снабдяване.

 

Стартирано е мащабно проучване на територията на цялата страна за оценка на всички тераси, речни, язовирни и т.н., за рисковете от наводнения. До края на 2013 г. това проучване ще бъде готово и до 2014 г, най-късно 2015 г. ще има подробни планове, оценени по приоритетност кои са най-рисковите места в България, така че ограничените ресурси да бъдат вложени там, където е необходимо.

 

В момента започва изграждането на три язовира, които ще решат въпросите - в района на Панагюрище, в района на Трявна, в района на Мадан.

Освен това стартира подмяна на големия водопровод от язовир "Среченска бара", който подава води към района на Враца, а оттам и на Монтана, и който е с огромни загуби на вода.


Колкото вода потребяваме, толкова вода ще плащаме, беше категорична Краджова. Скоро ще бъдат въведени мерки, така че по-пестеливите граждани и да плащат по-малко вода.

В момента водоснабдителните дружествата са основно два вида - те са или 100 процента държавни ВиК дружествата, или държавно-общински, или общински, или, както е в случая в Столична община - един-единствен случай за страната - е общинско частно дружество.

 

От Министерство на регионалното развитие предлагат окрупняване на ВиК операторите, които в момента са петдесет и няколко, съответно да бъдат сведени до по-малък брой, така че да има, от една страна, по-голяма солидарност на ниво област, от гледна точка на заплащане на услугите, а от друга страна, по-ефективно управление, съобщи Караждова.

 

Проучване за наличие на шистов газ няма, заяви Караджова. Подобно нещо не се е случило. Бяха направени проверки във връзка със сигнали на граждани и неправителствени организации, и тези слухове бяха опровергани официално от Министерството на икономиката и енергетиката.

 

Още повече, че добив и проучване не са едно и също нещо. Проучването има няколко етапа. Добивът е различен. За да бъде стартирано проучване трябва да бъде извършена оценка за спазването на Закона за околната среда, Закона за водите, Закона за отпадъците, Закона за химичните вещества, Закона за биологичното разнообразие, Закона за екологичните щети. Но все още няма дори представен проект за проучване за шистов газ на територията на България.

 

С промените в Закона за водите, за горите се въвежда същият режим на ползване, какъвто е режимът за друга линейна инфраструктура, каквато е била заложена в закона, например далекопроводите за пренос на електричество. Тоест, колкото може да навреди прокарването на един далекопровод, при това имайте предвид, че те обичайно са и много по-дълги, толкова може да навреди и една въжена линия, независимо дали става въпрос за летен туризъм, за зимен туризъм или за каквото и да е.

 

И тук става въпрос не за продаване на земя завинаги, а за начин на ползване на земята, тоест учредяване на сервитутните права, как да се ползват, как да се заплащат тези сервитутни права на държавата за това, че се ползва държавна земя от горския фонд. И съответно се премахва необходимостта от промяна предназначението на земята, тъй като те остават в горския фонд, поясни Караджова.

 

Промените в Закона за горите по никакъв начин не отменят процедурите, които трябва да се проведат на всеки един проект, независимо дали става въпрос за електропровод или за въжена линия, или за друга линейна инфраструктура, защото е възможно също през горския фонд да минават линии, които пренасят подземни богатства, знаете, че има такива случаи, минават на задължителна екологична оценка.


Ако има реконструкция, ако има разширение, ако има ново строителство на такива линейни обекти, те минават на задължителна оценка, както се изисква по Закона за околната среда и по реда на Закона за биологичното разнообразие. Така че от екологична гледна точка промените в Закона за горите по никакъв начин не влияят на необходимите процедури.