Искало ли ти се е  да можеш да купуваш акции, индекси и злато, както го правят милионерите от Уолстрийт?

Вече можеш да сториш това в играта Улица на парите!

Инициативата предоставя виртуални пари на своите участници, които те могат да инвестират на три континента, както си пожелаят. По този начин те опознават света на финансите, докато се забавляват!

В Улица на парите се управляват фондове, решават се тестове, създават се приятелства и се обсъждат ежедневните финансови теми! Опитай и ти, за да провериш своите знания и да се сдобиеш с нови такива!

Играта ще продължи 12 месеца, през които ще бъдат раздадени множество парични и материални награди!

Като знак за високия обществен интерес към Улица на парите, инициативата се подкрепя от Българска фондова борса, Фондация Буров, Българска стопанска камара, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на управляващите дружества и други.