Индексите на Българската фондова борса не взеха ясна посока в днешната сесия. Търговията приключи с оборот от над 5.6 милиона лева, като малко над 4 милиона лева от него се формираха от сделки с акции на Каучук.

SOFIX -0.03% до 387.98 пункта

BG-40 +0.36% до 114.24 пункта

BGREIT -0.71% до 40.30 пункта

BGTR-30 +0.63% до 301.62 пункта

Каолин и Албена бяха дружествата с най-голям спад в средната цена за лот в състава на основния индекс – те изтриха по повече от 2 процента от пазарните си оценки. За понижението на бенчмарка съдействаха още акциите на Индустриален холдинг България, Адванс Терафонд, Първа инвестиционна банка и Монбат, които изгубиха по над процент от средната цена за брой.

Книжата на Фонд за недвижими имоти България поевтиняха с 2.16% и повлякоха надолу секторния индекс. За понижението съдействаха и акциите на Адванс Терафонд.

Булгартабак холдинг е дружеството с най-голям спад в широкия индекс, след като акциите му се понижиха с 4.76%. В състава на индекса поевтиняха още акциите на Българска роза – Севтополис, които изгубиха над 3 процента от средната си цена, както и дяловете на Каолин, Албена и Трейс груп холд, които се понижиха с по повече от 2%. Бенчмаркът, обаче, приключи сесията с повишение, подкрепен от Доверие Обединен холдинг. Пазарната оценка на компанията добави над 10 процента.

Засилени прехвърляния през цялата сесия имаше по позицията на Софарма. Собственика си смениха 57 790 дяла на фармацевтичната компания, която приключи търговията на същата цена, която достигна в предходната сесия.

Изтъргуваха се и 79 246 ценни книги на Централна кооперативна банка. Понижението по позицията се запази под един процент.

От останалите банки само Българо-Американска кредитна банка приключи деня с повишение – 4.20%. Първа инвестиционна банка изтри 1.55% от пазарната си капитализация, а Корпоративна търговска банка – 0.44%.

Сред най-ликвидните компании днес се наредиха още Химимпорт и Зърнени храни България /с по над 20 000 изтъргувани акции/. И при двете дружества понижението се ограничи под процент.

Сред губещите се наредиха още Синергон холдинг /-0.22%/, Проучване и добив на нефт и газ /-3.59%/, Оргахим /-0.45%/, Неохим /-1.22%/, Биовет /4.12%/ и други. С печалби приключиха деня акциите на Албена инвест холдинг /6.60%/, Стара планина холд /5.07%/, Доверие Обединен холдинг /10.31%/, Петрол /7.20%/, Холдинг пътища /3.25%/, Соларпро холдинг /20.22%/, Еврохолд /1.11%/ и други.

* Акция на деня

През пазара в 9 сделки минаха 212 052 лота на Каучук при понижение в цената от 7.32%. От прехвърлянията се формираха 4 028 988 лева.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!