Комисията за финансов надзор / КФН / и Асоциацията на индустриалния капитал в България / АИКБ / отново предупреждават за случаи на измами с ценни книжа, придобити от масовата приватизация. В последно време недобросъвестни лица се възползват от незнанието на гражданите за броя на техните акции, се казва в съобщение от двете институжии.

В масовия случай гражданите са получили през 1997 г. по 25 акции от избран приватизационен фонд. Някои от тези фондове, днес са развити холдинги, които постигат много добри резултати. Натрупвайки печалба през годините, те са увеличили своя капитал със собствени средства и техните акционери са получили безплатни акции. Такива са случаите с акциите на бившия Централен приватизационен фонд, сега Стара планина холд АД, който увеличи капитала си 12 пъти, бившия Приватизационен фонд „Индустриален капитал”, сега Индустриален капитал холдинг АД, който увеличи капитала си 4 пъти, както и бившия Приватизационен фонд „Доверие”, сега Доверие обединен холдинг АД, който увеличи капитала си 2 пъти, се казва в съобщението.

Често акционерите обаче не знаят за безплатните акции и така могат да станат обект на измама. Например, акционер, получил първоначално 25 акции, след увеличение на капитала на дружеството, днес вече притежава 100 акции, посочват от КФН и АИКБ. Ако цената на една акция на фондовата борса е 10 лв., тоозначава, че акционерът притежава акции за 1000 лв. Без да се поинтересува колко акции има, дори и да се е информирал за борсовата им цена, акционерът смята, че неговото имущество струва 250 лв.

Комисията за финансов надзор и Асоциацията на индустриалния капитал в България напомнят на гражданите да не приемат предложения за изкупуване на акциите им или компенсаторни книжа от лица, които обикалят по домовете. Договори за покупко-продажба на такива книжа могат да се сключват само в офисите на лицензирани инвестиционни посредници, напомнят от институжиите. Цените на книжата се определят на фондовата борса, където се търгуват. Хората трябва лично да проверят цената на своите акции, като се обърнете към някой инвестиционен посредник.

Препоръчва се още всеки да провери броя на акциите, които притежавате, преди да предприемете каквито и да е действия за сделки с тях. От КФН и АИКБ изрично предупреждават хората да неподписват празни бланки, да не приемат пари в брой за предаване на депозитарни разписки, както и да не копират личните си карти извън офисите на инвестиционните посредници тъй като всичко това е предпоставка за измама.