За осми пореден път се проведе образователната програма “Небанков финансов сектор в България” за ученици от професионални гимназии по икономика в страната, организирана от Комисия за финансов надзор, Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров». Този програма вече се е  превърнала в традиция и се радва на голям успех не само сред учениците и учителите, но и сред обществеността, тъй като са малко институциите в България, които насочват своите усилия към обучение на ученици, подчертаха от надзора.

Комисия за финансов надзор,  като институция, регулираща небанковия финансов сектор в България, счита за свой приоритет повишаването на финансовата култура  на населението и затова заедно с Министерство на образованието и фондация „ Атанас Буров” организира програма, насочена именно към учениците, към младото поколение, с цел задълбочаване на познанията в сферата на финансите.  

Ние инвестираме в обучение и образование, което е най-добрата  инвестиция и се възвръща стократно, каза Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, който раздаде сертификатите на учениците заедно с г-жа Виолина Маринова, председател на управителния съвет на фондация „Атанас Буров”.

Обучението е сред ученици, завършили 11 клас, на които им предстои последна година в специализирани училища. Това е много подходящ момент, защото така могат да вземат решение за кариерното си развитие, разказа пред DarikFinance.bg Надежда Радева, преподавател в Националната търговска гимназия в Пловдив. Тя допълни, че какот е подбрана програмата, тя запознава учениците с финаносивте пазари и с дружествата, в които те биха се реализирали.

Представени са им били и функциите и ролята на КФН както и възможностите за кариерно развитие и там.

22 ученика и 3 учители получиха удостоверения за участие в семинара “Небанков финансов сектор в България” , който се проведе от 7 до 11 септември 2010 г. Програмата имаше теоретична и практическа насоченост. В теоретичната част учениците се запознаха с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, а практическата част включваше посещения в КФН, БФБ-София АД, Елана Трейдинг АД, ПОД Ай Ен Джи, застрахователното дружество Алианц и Висшето училище по застраховане и финанси.  По този начин учениците получиха преки впечатления за това как работи бизнесът и натрупаха знания, които могат да им помогнат за бъдещото им професионално ориентиране.